ขั้นตอนการจ่ายเงิน


หลังจากท่านได้โอนเงินผ่านธนาคารแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงิน แล้วเขียนรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ 0816450631  และ Line: opke.com หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว จะดำเนินการ ภายใน1-3 วัน ถ้าลูกค้าต้องการให้ส่งของทางไปรษณีต้อง โอนเงินบวกค่าส่งของอีก 50 บาท